Speltakken waterscouting

De Christofoor Zwolle heeft een aantal speltakken. Elke zaterdag houden ze opkomst, op of rond ’t Kraaienest, ieder op hun eigen tijdstip. Naast de wekelijkse opkomst zijn er per speltak diverse meerdaagse kampen.

De speltakken zijn als volgt verdeeld:


Dolfijnen (waterscouting)

8 t/m 11 jaar
zaterdag van 10:00 tot 12:00

Lees meer

Ben je ouder dan 7 jaar en heb je een zwemdiploma? Dan kun je lid worden van de speltak dolfijnen van Christofoor Zeeverkenners. De groepsgrootte varieert tussen de 10 en de 15 kinderen. Aspirant-leden kunnen twee weken gratis deelnemen om de sfeer te proeven en de avontuurlijke spanning aan boord te ondergaan. Het lid moet wel in het bezit zijn van een zwemdiploma.

Bij de Dolfijnen staat het kennismaken met het zeilen centraal. Er wordt gevaren in Optimisten, kleine makkelijke zeilbootjes waarin maximaal 2 kinderen kunnen varen. De opkomsten zijn altijd op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

De Dolfijnen gaan ook op kamp. Zo is er in de zomervakantie het Zomerkamp van 5 dagen en in een weekend in april het Groepskamp. Hieraan neemt ook de speltak van de Zeeverkenners en de Wilde Vaart, deel. Beide kampen zijn in principe op ‘het Kraaienest’. Het is erg wenselijk dat hieraan deelgenomen wordt. Wij begrijpen dat met name de jongste kinderen dit soms lastig vinden, toch verwachten wij dat ook deze kinderen deelnemen aan het kamp. Bij ernstige bezwaren vragen we ouders eerst contact op te nemen met de speltakleiding om eventuele afspraken te maken.

Heb je belangstelling om  mee te doen, stuur dan een e-mail naar dolfijnen@christofoorzeeverkenners.nl.


Zeeverkenners (waterscouting)

11 t/m 16 jaar
zaterdag van 13:30 tot 17:30 (’s zomers)
of 17:00 (’s winters)

Lees meer

Ben je 10 jaar of ouder? Dan kun je lid worden van de speltak Zeeverkenners. De groepsgrootte varieert tussen de 15 en 25 kinderen. Er wordt gevaren in Lelievletten. Aspirant-leden kunnen twee weken gratis deelnemen om de sfeer te proeven en de avontuurlijke spanning aan boord te ondergaan. Het lid moet in het bezit zijn van een zwemdiploma.

De opkomsten zijn altijd op zaterdagmiddag:

Zomerperiode (zomertijd): 13.30 – 17.30 uur
Winterperiode (wintertijd): 13.30 – 17.00 uur

De Zeeverkenners worden van begin af aan onderwezen in belangrijke technieken en theorieën. In de winterperiode hanteren we meestal het zogenaamde blokprogramma. De zaterdagmiddagen zijn dan verdeeld in drie blokken. Dit zijn het blok botenonderhoud, het blok roei- en zeiltheorie en het blok spel / ontspanning. In de zomerperiode gaat het er vooral om de diverse technieken in de praktijk uit te voeren.

De Zeeverkenners kennen diverse kampen. Zo doen ze onder andere mee met de Bakswedstrijden, een Groepskamp (samen met de speltak Dolfijnen en Wilde Vaart) in een weekend in april, een week Zomerkamp in de zomervakantie en een Bere-hike in de kerstvakantie. Tijdens het zomerkamp in Friesland kan men dan goed getraind zelf het water op als de leiding dit mogelijk acht.

Heb je belangstelling om hieraan mee te doen, stuur dan een email naar zeeverkenners@christofoorzeeverkenners.nl


Wilde vaart (waterscouting)

16 t/m 19 jaar
zaterdag van 13:00 tot +/- 18:30

Lees meer

De Wilde Vaart is de groep jongens en meisjes van 16 t/m 18 jaar die al een behoorlijke ervaring heeft opgebouwd. Voor hen is er een apart onderdeel gevormd. In principe kunnen alleen oud-zeeverkenners worden toegelaten; een uitzondering hierop is echter mogelijk. Het doel van de groep is te streven naar Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheidsgevoel en Eigen initiatief (Z.V.E.). Dit, verwerkt in het programma, levert voor de groep genoeg interessante en leerzame vraagstukken op. De Wilde Vaart bepaalt zelf het programma. Ze worden begeleid door een lid van de Stam of een oudere Wilde Vaarder.

In een weekend van april wordt deelgenomen aan het Groepskamp, hieraan nemen ook de speltak Dolfijnen en Zeeverkenners deel. Het zomerkamp van de Wilde Vaart duurt een kleine 2 weken, waarin zij doorgaans een trektocht over de Friese wateren maken. Het daarvoor benodigde geld komt deels uit contributie, maar ook uit de opbrengst van door hen gevoerde acties

Heb je belangstelling om hieraan mee te doen, stuur dan een email naar wildevaart@christofoorzeeverkenners.nl.


Stam (waterscouting)

19 jaar en ouder
lees meer

De Stam is een speltak voor (oud) leiding en (oud) Wilde Vaarders. Het doel van de Stam is om mensen betrokken te houden bij de vereniging, zodat de kennis die er binnen de groep is niet verloren gaat. De leiding van de Dolfijnen en Zeeverkenners hebben zo zelf de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten, naast de opkomsten die ze verzorgen. Eens per maand is er een activiteit en een Stamavond. Verder worden er andere karakteristieke activiteiten georganiseerd. In de kerstvakantie wordt een Bere-hike gehouden en is er in de zomervakantie een zomerkamp. Als Stam is het van belang een nuttige, ondersteunende bijdrage te leveren aan de vereniging. Voor meer informatie over de Stam, kun je mailen met stam@christofoorzeeverkenners.nl.