Visie

De zeeverkennersgroep Christofoor geeft aan jongeren de gelegenheid te groeien in een sociaal verband en de eigen grenzen te leren verkennen en verleggen. Dit bereiken we door het aanbieden van een uitdagend en divers programma op en rond het water. Dit waterprogramma noemen we in scoutingtermen “waterwerk”. Daarnaast zijn er ook scouting activiteiten op het land. We proberen verschillende talenten van de leden aan te spreken en te stimuleren.

De eigen verantwoordelijkheid en eigenheid van uitvoering van de activiteiten zijn hierin zeker zo belangrijker als het resultaat. Daardoor wordt immers al doende ontdekt. Deze wijze van stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en zoeken naar de eigen persoonlijke voorkeuren leidt altijd tot verassende resultaten.

We gaan ervan uit, dat jongeren die kiezen voor “zeeverkenners”, deze keuze maken met een zekere mate van belangstelling voor het “waterwerk”. Verder is het een uitdaging een avontuurlijk buitenprogramma te beleven.

Doelstelling

We bieden een scala aan activiteiten aan, waardoor verschillende talenten van onze leden worden aangesproken. Het programma vindt in belangrijke mate plaats op en rond het water. Daartoe hebben we speciaal toegeruste degelijke stalen boten, de zogenaamde lelievletten.

Zeeverkenners krijgen de kans opgeleid te worden voor roei en zeilakte. Als ze langere tijd deel uitmaken van de groep is er de verwachting dat ze daaraan ook daadwerkelijk werken. Zeilen, roeien en wrikken maken altijd onderdeel uit van de programmering. Ook theorie (roei en zeilakte) en bootonderhoud zijn onderdelen die in ieder geval aan bod komen. Verder wordt de programmering afgewisseld met spelvormen, zowel op het water als op het land.