Financiën

De financiën binnen de vereniging Christofoor wordt beheerd door de penningmeester en bereikbaar via het emailadres penningmeester@christofoorzeeverkenners.nl. De penningmeester is verantwoordelijk voor:
Sponsoring, subsidies, verkoop-/goede doelenacties, contributie, beheer bankrekeningen en uitgaven aan kampen/materiaal.

Lidmaatschap

De jeugdleden (Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart) betalen een vast lidmaatschapsgeld per maand. Dit is €25,00 euro voor een Zeeverkenner of Wilde vaarder en voor de Dolfijnen is dit €20,00 per maand. Wij vragen u deze maandelijkse contributie automatisch te laten overmaken op de 15e van de maand, dit om het voor de penningmeester overzichtelijk te houden.

Het lidmaatschapsgeld heeft een vaste verdeling over een aantal posten:

kampen
gebruik van het gebouw
afdracht aan Scouting Nederland en Overijssel
onderhoud aan boten en materiaal
huishoudelijke kosten
verzekering en afschrijving.

Stichting Meedoen Zwolle

In heel veel gezinnen is het lastig om kinderen mee te laten doen met bepaalde activiteiten: het is gewoon vaak te duur. Voor die gezinnen kan “Stichting Meedoen Zwolle” hulp bieden. U kunt altijd een aanvraag in dienen bij “Stichting Meedoen Zwolle“. Via financiële hulp bevordert deze stichting dat ook deze kinderen kunnen deelnemen.